Spotkanie z przedstawicielem KRUS-u

22 maja uczniowie klas I – VIII uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łęczycy, który przeprowadził pogadankę na temat zagrożeń występujących w gospodarstwach rolnych że szczególnym uwzględnieniem wypadków przy obsłudze maszyn rolniczych. Omówiono również wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia. Na zakończenie uczniowie obejrzeli film animowany pt. ,,Rodzina Porażków”. Podsumowaniem spotkania był konkurs  przeprowadzony wśród uczniów klasy III i IV. Zwycięzcom zostały wręczone nagrody.

Mamy nadzieję, że to spotkanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa podczas prac w gospodarstwach rolnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *