Nad rozwojem uczniów czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

Dzięki solidnej pracy pedagogicznej uczniowie szkoły często biorą udział w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, a także ogólnopolskim.

Nauczyciele chętnie prowadzą zajęcia pozalekcyjne jak również organizują wycieczki klasowe, rajdy, wyjazdy na „zieloną szkołę”, które doskonale integrują młodzież i pozwalają lepiej poznać turystyczne zakątki naszego kraju.