KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA ZDJĘĆ I/LUB FILMÓW UPUBLICZNIANYCH PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W STAREJ SOBÓTCE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Starej Sobótce informuje, iż podczas uroczystości nadania sztandaru szkoły oraz jubileuszu stulecia szkoły w dniu 5 października
2019 roku będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia i/lub filmy, na których może
zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.

Biorąc udział w ww. uroczystości w dniu 05 października 2019 roku organizowanym przez Szkołę Podstawową w Starej Sobótce uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach i/lub filmach wykonanych podczas wydarzenia, a także ewentualnie innych danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.

Administratorem pozyskanych danych jest Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Starej Sobótce.

Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych przez Szkołę Podstawową im. M. Konopnickiej w Starej Sobótce.

Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na: stronie internetowej szkoły oraz na profilach
w mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub w oparciu o umowę powierzenia.

Udział w wydarzeniu i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa. Dane te nie będą profilowane

ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które szkoła jako administrator posiada w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem inspektor@d-edu.pl.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.