Mikołaj Zasadzki
Mateusz Retkowski
Anita Szymczak

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – p. Daniel Antkiewicz