Dyrektor szkoły
mgr Paweł Pawłowski

Sekretariat szkolny pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00
Żaneta Borucka