noflash

"Góra Grosza"

2017.11.30


czwartek 13:15    

Tradycją w naszej szkole stało się już, że uczniowie przynoszą drobne monety groszowe. Kierując się tak szczytnym celem również nasza szkoła rozpoczęła w dniach 27 listopada - 2 stycznia wielką zbiórkę „grosików”, tym samym przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” .
Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które doznały rozłąki z rodzinami lub tym, które są zagrożone, a w szczególności:
- pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej,
- pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej,
- programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych,
- programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia,
- lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

Zachęcamy do udziału w akcji !