noflash

1991   

Sejm Rzeczypospolitej uchwalił w dn. 7 września 1991 ustawę o systemie oświaty w Polsce.
W szkole i Domu Nauczyciela działa centralne ogrzewanie.