noflash

Lata osiemdziesiąte XX wieku   

Szkoła Podstawowa w Starej Sobótce jest jedną ze szkół wchodzących w skład Zbiorczej Szkoły Gminnej w Grabowie.
"Zbiorcze szkoły gminne powołane na podstawie uchwały sejmowej z 13 października 1973, zlokalizowane w siedzibie władz gminy, mające zapewnić realizację zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych na terenie całej gminy. Celem zbiorczych szkół gminnych było stworzenie lepszych warunków kształcenia dzieci wiejskich, porównywalne ze szkołami miejskimi oraz zlikwidownie nieefektywnych, małych szkół wiejskich.

W skład zbiorczych szkół gminnych wchodzić miały przedszkola, klasy przedszkolne, szkoły podstawowe, zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące i różne formy oświaty dorosłych.

Funkcjonowanie zbiorczych szkół gminnych wykazało wiele mankamentów w samej koncepcji, a niepełna realizacja założeń uniemożliwiła ich prawidłowe funkcjonowanie".