noflash

Rok 1973   

"Wielkie dzieło" budowy nowoczesnego systemu oświaty miało rozpocząć się wraz z wejściem z życie uchwały z dnia 13 października 1973 roku, która to zapewnić miała społeczeństwu powszechność wykształcenia średniego - Dziesięciolatka ministra Jerzego Kuberskiego. Gmina Stara Sobótka zostaje włączona do Gminy Grabów.