noflash

Lata sześćdziesiate - "Mała stabilizacja"   

Jedynym ważnym wydarzeniem w tym czasie było dodanie klasy ósmej do dotychczasowych siedmiu, w ten sposób szkoła podstawowa na dlugie lata staje się ośmioklasową.
W budynku szkoły (popołudniami) odbywają się zajęcia Szkoły Przysposobienia Rolniczego.