noflash

Lata pięćdziesiąte XX wieku   

W tym okresie w polskich szkołach szczególnie kwitła "przyjaźń" ze Związkiem Radzieckim.