noflash

Kadra pedagogiczna

Nad rozwojem uczniów czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

Dzięki solidnej pracy pedagogicznej uczniowie szkoły często biorą udział w różnego rodzaju konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, a także ogólnopolskim.

Nauczyciele chętnie prowadzą zajęcia pozalekcyjne jak również organizują wycieczki klasowe, rajdy, wyjazdy na "zieloną szkołę", które doskonale integrują młodzież i pozwalają lepiej poznać turystyczne zakątki naszego kraju.

NAUCZYCIELPRZEDMIOTWYCHOWAWCA
KLASY
mgr Anna Kowalczykzajęcia komputerowe I-III / wychowanie fizyczne II-III-
mgr Małgorzata Brzostowiczwychowanie przedszkolne / logopediaoddział 3, 4 - latków
mgr Beata Komorowskaedukacja przedszkolna / technika IV-VIoddział 5, 6 - latków
mgr Agata Radwańskaedukacja wczesnoszkolna / geografia VII / pedagog szkolnyI
mgr Anna Tomczakedukacja wczesnoszkolna / religia IV-VIIII
mgr Anna Antkiewiczedukacja wczesnoszkolna / religia 0-III / plastyka IV-VIIIII
mgr Paweł Pawłowskimatematyka / informatyka IV-VII / muzykaIV
mgr Joanna Zającprzyroda IV-VI / biologia VII / chemia VII / wychowanie do życia w rodzinieV
mgr Renata Olczakj. polski IV-VI / historia IV-VII / bibliotekaVI
mgr Arleta Stefaniakj. angielski 0-VIIVII
mgr Anna Bartniakwychowanie fizyczne IV-VII / j. rosyjski VII-
ks. Mateusz SzymkiewiczReligia wyznania starokatolickiego Mariawitów-
mgr Joanna Heftowiczj. polski VII-
mgr Dariusz Wybrańskifizyka VII-
mgr Katarzyna Strzeleckadoradztwo zawodowe VII-