noflash

Dokumenty do pobrania

Co ka?dy rodzic powinien wiedzie? ?

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Strajk szkolny